Breaking News

ಅಹಮಧಿಕಾರ

Spread the love

ಅಹಮಧಿಕಾರ


——————–
ಅಂಧಾಧಿಕಾರದ
ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯ
ಅಹಂಕಾರ,
ತಲೆಗೇರಿದರೆ
ಇರಲುಂಟೆ
ಯಾರದಾದರೂ
ದರಕಾರ;
ಎಷ್ಟೊಂದಿವೆ ಪಾಠ
ಇತಿಹಾಸದುದ್ದ?
ಅರಿಯದವರಿಗೆ
ಅವನತಿಯೇ ಗತಿ,
ಬದುಕಿನುದ್ದ.

ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ


Spread the love

About Yuva Bharatha

Check Also

ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮಷ್ಟಿಯ ಆದಿ…. ಚಿಗುರು ಚೈತನ್ಯದ ಮೂಲ ಯುಗಾದಿ

Spread the loveಸೃಷ್ಟಿ ಸಮಷ್ಟಿಯ ಆದಿ…. ಚಿಗುರು ಚೈತನ್ಯದ ಮೂಲ ಯುಗಾದಿ ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯುಗಾದಿಯ ಶುಭದಿನದಂದು …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × two =